Most przez rz. Rawkę w m. Bolimów.

ZAMAWIAJĄCY: Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A.
REALIZACJA: 2003

Most przez rz. Wartę.

ZAMAWIAJĄCY: KPBP – BICK S.A.
REALIZACJA: 2000

Budowa Obwodnicy Wolina w ciągu drogi krajowej nr 3 Świnoujscie-Szczecin.

ZAMAWIAJĄCY: Necso Necso Entercanales Cubiertas, S.A./ Mostostal Warszawa S.A.
REALIZACJA: 2002-3

Most przez rz. Krzewicę w m. Kobiór.

ZAMAWIAJĄCY: ABF Mosty II Sp. z o.o.
REALIZACJA: 2000
ZAMAWIAJĄCY: PP-W Dromos Sp. J.
REALIZACJA: 2003

Most przez rz. Wilge w m. Garwolin.

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty – Łódź S.A.
REALIZACJA: 2000

Cocefi Project Office Katowice.

ZAMAWIAJĄCY: Bank Śląski S.A.
REALIZACJA: 2000

Galeria Mokotów w Warszawie.

ZAMAWIAJĄCY: WARBUD S.A.
REALIZACJA: 2000

Most przez rz. Kaczawę w Legnicy.

ZAMAWIAJĄCY: Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A.
REALIZACJA: 2000

Obiekt DK 1 w ciągu Drogi Krajowej Nr 7 w m. Tychy.

ZAMAWIAJĄCY: PRInż – Żelbety Sp. z o.o.
REALIZACJA: 2000