1 Sierpień 2017:

Estakada E-1 w ciągu drogi S19

Długość przęseł: 33+54+5×60+54+33 [m]

Długość w osiach podparcia skrajnych podpór  474,0 m

Ilość nitek: 2

Przekrój poprzeczny: Skrzynka jednokomorowa, betonowa sprężona podłużnie

Ilość stali sprężającej: 414 800,0 kg

Rodzaj zakotwień: 19C15 – 672 szt.

ZAKRES FREYSSINET POLSKA

Współpraca w zakresie tworzenia Projektu technologicznego

Dostawa i montaż łożysk ślizgowych do nasuwania podłużnego – 40 szt.

Dostawa sprzętu do nasuwania (siłowniki, pompy, liny trakcyjne, prowadzenia boczne)

Wykonanie nasuwania podłużnego: 2 x 17 segmentów na obu nitkach

Wykonanie sprężenia centrycznego i ekscentrycznego wraz z iniekcją

Dostawa i montaż łożysk docelowych garnkowych – 40 szt.

Dostawa i montaż dylatacji modułowych.

LOKALIZACJA: Rzeszów
GENERALNY WYKONAWCA: Warbud S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA
REALIZACJA: 2016
PRODUKT: nasuwanie, sprężenie, łożyska, dylatacje

Na Moście Głównym na rzece San Przemyślu, wybudowanym w ramach Inwestycji pn.: „Budowa Drogi Obwodowej miasta Przemyśla wraz z obiektami inżynierskimi i urządzeniami towarzyszącymi – ETAP I” oddanym do użytku pod koniec 2012 roku nastąpiła awaria łożyska wielokierunkowo – przesuwnego na podporze Nr 3.

Wykonane i zamontowane w sposób wadliwy łożysko zagrażało bezpieczeństwu konstrukcji całego obiektu z uwagi na przenoszenie znacznych sił odrywających, których wartość może wynosić wg danych obliczeniowych nawet do 3100 kN (310 ton).

Generalny Wykonawca Inwestycji – MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. – na skutek braku możliwości współpracy z firmą, która w czasie budowy dostarczyła i zamontowała łożysko, zwrócił się do Freyssinet Polska Sp. z o.o. z prośbą pomoc w opracowaniu koncepcji naprawy (wymiany) uszkodzonego łożyska.

W wyniku podpisanej Umowy Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny wykonawca podjął się wykonania następującego zakresu prac:

  • wykonanie Dokumentacji Projektowej dla nowego, zmodyfikowanego konstrukcyjnie łożyska,
  • wykonanie Projektu Technologii Robót obejmującego m.in. wykonanie specjalnego tymczasowego kabla doprężającego (mocującego) pomost w miejscu uszkodzonego łożyska na czas prac naprawczych,
  • wykonanie i montaż (naciąg) tymczasowego kabla doprężającego,
  • demontaż wadliwego łożyska,
  • dostawa i montaż nowego łożyska,
  • demontaż tymczasowego kabla doprężającego po zakończeniu prac,
  • wykonanie robót wykończeniowych.

 

2.2 7.2 7.1 6 5.2 5.1 3.2

LOKALIZACJA: Województwo podkarpackie – Przemyśl
GENERALNY WYKONAWCA: ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
REALIZACJA: 09.2015
PRODUKT: Łożysko garnkowe, System sprężenia typu C

W połowie września 2015r. przekazano kierowcom do ruchu wszystkie jezdnie Mostu im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Warszawie – tym samym na 1,5 miesiąca przed terminem umownym, udało się zakończyć prace związane z remontem przeprawy które rozpoczęły się w październiku 2013r.

Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny wykonawca robót w ramach swojego zakresu robót wykonał następujące roboty:

– wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej obiektu poprzez zewnętrzne sprężenie bezprzyczepnościowe wraz z iniekcją kanałów kablowych zaczynem cementowym,

– wykonanie sprężenia wewnętrznego płyt górnych żelbetowych przyczółków wraz z iniekcją kanałów kablowych zaczynem cementowym,

– wymianę 32 szt. łożysk stalowych na łożyska garnkowe wraz z przebudową ciosów podłożyskowych,

– wymianę istniejących modułowych urządzeń dylatacyjnych na dylatacje palczaste,

– zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu przez wykonanie nowych powłok malarskich,

– dostawę paneli z gruntu zbrojonego,

DSC_0911 DSC_1214 DSC_1190 DSC_0916 DSC_0912

 

LOKALIZACJA: Warszawa, woj. Mazowieckie,
GENERALNY WYKONAWCA: METROSTAV S.A. Oddział w Polsce
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA Oddział Warszawa,
REALIZACJA: 11.2014 – 06.2015
PRODUKT: System C, Łożyska garnkowe, Powłoki antykorozyjne.
3 Czerwiec 2015:

W czerwcu 2015 roku zakończona została realizacja robót związanych z budową ustroju nośnego mostu na potoku Paleczka w m. Zembrzyce w ramach realizacji Inwestycji: „Budowa drogi klasy L wraz z budową mostu na Potoku Paleczka od km 0+000 do km 0,895 w miejscowości Zembrzyce – ETAP I od km 0+000 do km 0,814”

W ramach realizacji robót na obiekcie, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:

– dostawa i montaż elementów wyposażenia obiektu w postaci łożysk garnkowych oraz urządzeń dylatacyjnych

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia typu 22C15, stal sprężająca, osłony kabli sprężających),

– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu

 

SAM_1884 SAM_2282 SAM_2279 SAM_2277

LOKALIZACJA: Województwo Małopolskie – Zembrzyce
GENERALNY WYKONAWCA: Berger Bau Polska Sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Zembrzyce
PRODUKT: System sprężania C, Łożyska garnkowe TETRON CD, Dylatacje Modułowe

W dniach 17-18.10.2014r. oddano do ruchu, po przebudowie, północną jezdnię Mostu 2T (Most im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego). Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny wykonawca robót w ramach swojego zakresu robót wykonał następujące roboty:
– wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej obiektu poprzez zewnętrzne sprężenie bezprzyczepnościowe,
– wykonanie sprężenia wewnętrznego płyt górnych żelbetowych przyczółków,
– wymianę 16 szt. łożysk stalowych na łożyska garnkowe wraz z przebudową ciosów podłożyskowych,
– wymianę istniejących modułowych urządzeń dylatacyjnych na dylatacje palczaste
– zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu przez wykonanie nowych powłok malarskich,
– dostawę paneli z gruntu zbrojonego

Obecnie Freyssinet Polska Sp. z o.o. prowadzi już roboty na jedni południowej Mostu 2T.

 

 

DSC_0215 DSC_0234 SAM_3219 DSC_0227 DSC_0224 DSC_0217

LOKALIZACJA: Warszawa, woj. Mazowieckie,
GENERALNY WYKONAWCA: METROSTAV S.A. Oddział w Polsce
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA Oddział Warszawa,
REALIZACJA: 09.2013 – 10.2014
PRODUKT: System C, Łożyska garnkowe, Powłoki antykorozyjne

Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym zadanie B odcinek od ul. Ks. Juliana Chrościńskiego do ul. Połczyńskiej.

ZAMAWIAJĄCY: Skanska
REALIZACJA: 2014

Modernizacja obiektów inżynierskich w km 26,075 ; 29,053 ; 38,189 na szlaku Szeligi – Białą Rawska tor 1 i 2 linii kolejowej nr 4 CMK Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie.

ZAMAWIAJĄCY: Ayasa
REALIZACJA: 2014

Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu – etap I.

ZAMAWIAJĄCY: Skanska
REALIZACJA: 2014

Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S 8 odc. Powązkowska – Marki (Ul. Piłsudskiego). Etap II odc. Wezeł Powązkowska węzeł Modlińska.

ZAMAWIAJĄCY: Modzelewski & Rodek Sp. z o.o.
REALIZACJA: 2014

Budowa Trasy Średnicowej EII od ul. Droga Łąkowa do ul. Południowej w Grudziądzu. Odcinek 2.

ZAMAWIAJĄCY: Want
REALIZACJA: 2014