Lokalizacja: Sośnica
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: J&P AVAX
Data realizacji: 2009
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraTrell utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 1000 m2

Lokalizacja: Skarżysko Kamienna
Typ konstrukcji: Przyczółki i ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: Mota Engil S.A.
Data realizacji: 2009 – 2010
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass i TerraTrell utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 2000 m2

Lokalizacja: Bielsko – Biała
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: Mosty Łódź S.A.
Data realizacji: 2010
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass i TerraTrell utrzymywane pasami stalowymi
Powierzchnia: 8500 m²

Lokalizacja: Legionowo
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: Bilfinger Berger AG
Data realizacji: 2008-2009
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol – konstrukcja tymczasowa w technologii TerraTrell, konstrukcja docelowa w konstrukcji TerraClass
Powierzchnia: 4795 m2

Lokalizacja: Warszawa
Typ konstrukcji: Przyczółki i ściany oporowe
Zamawiający: ZDM, GDDKiA
Generalny wykonawca: Budimex – Dromex, Strabag
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass i TerraTrell utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 3500 m2