Lokalizacja: A2
Typ konstrukcji: Przyczółki i ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: Mota Engil S.A.
Data realizacji: 2005
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia:280 m2

Lokalizacja: Warszawa
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: IKEA
Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
Data realizacji: 2005
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 730 m2

Lokalizacja: Kraków
Typ konstrukcji: Przyczółki i ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: Dromex Cieszyn
Data realizacji: 2001
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 2050 m2

Lokalizacja: Konin
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: PPRM
Data realizacji: 2006
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 317 m2

Lokalizacja: Bolesławiec
Typ konstrukcji: Przyczółki
Zamawiający: GDDKiA
Data realizacji: 2002
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 2050 m2

Lokalizacja: Koło
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: PPRM
Data realizacji: 2006
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 208 m2

Lokalizacja: Legnica
Typ konstrukcji: Przyczółki
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: KPRM Skoczów
Data realizacji: 2002
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 530 m2

Lokalizacja: Warszawa
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: WPRD S.A.
Data realizacji: 2002
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi taśmami stalowymi
Powierzchnia: 3300 m2