Lokalizacja: Koło
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: PPRM
Data realizacji: 2006
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 208 m2

Lokalizacja: Legnica
Typ konstrukcji: Przyczółki
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: KPRM Skoczów
Data realizacji: 2002
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 530 m2

Lokalizacja: Warszawa
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: WPRD S.A.
Data realizacji: 2002
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi taśmami stalowymi
Powierzchnia: 3300 m2

Lokalizacja: Warszawa
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający GDDKiA
Generalny wykonawca: WARBUD S.A.
Data realizacji: 2002
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi taśmami stalowymi
Powierzchnia: 420 m2

Lokalizacja: Wrocław
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: DROMEX S.A.
Data realizacji: 2003
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 312 m2

Lokalizacja: Katowice
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: PRInż – Żelbety Sp. z o.o.
Data realizacji: 2003
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 1738 m2

Lokalizacja: Wrocław
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: KPRM Skanska S.A.
Data realizacji: 2003
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 1384 m2

Lokalizacja: Kraków
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: Energopol Sp. z o.o.
Data realizacji: 2003
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 914 m2

Lokalizacja: Poznań
Typ konstrukcji: Przyczółki i ściany oporowe
Zamawiający GDDKiA
Generalny wykonawca: WARBUD S.A.
Data realizacji: 2003
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 967 m2

Lokalizacja:
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Generalny wykonawca: PRD Lubartów Sp. z o.o
Data realizacji: 2003
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraClass utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 119 m2