Most M-3 przez rzekę Regalicę w Szczecinie.

ZAMAWIAJĄCY: Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A. o/Poznań
REALIZACJA: 2003
DO POBRANIA: