Most w ciągu drogi krajowej nr 18 nad rzekę Bóbr.

ZAMAWIAJĄCY: PRM Mostar Sp. z o.o.
REALIZACJA: 2002