Od kwietnia 2020 r. firma Freyssinet Polska z o.o. realizuje dostawy konstrukcji gruntu zbrojonego Freyssisol między innymi dla zadania Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” (z węzłem) – węzeł „Lubelska” (bez węzła) o długości około 2,5 km.

Budowa drogi ekspresowej S17 została zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych z uwagi na potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce a szczególnie w tym rejonie nie jest w stanie udźwignąć gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego.

Węzeł Zakręt i węzeł Lubelska odgrywać będą kluczową rolę dla Warszawskiego Węzła Drogowego, umożliwiając ruch w kierunku Terespola , w kierunku Białegostoku, w kierunku Lublina oraz poprzez Południową Obwodnicę Warszawy umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa autostrady A-2.

Zadanie w zakresie projektu i wykonania ścian oporowych w technologii konstrukcji gruntu zbrojonego Freyssisol jest naprawdę okazałe. Inżynierowie z działu projektowego opracowali projekt o łącznej powierzchni ścian blisko 11.000 m2.  Wyprodukowanie i dostarczenie wszystkich elementów z uwzględnieniem logistycznych rozwiązań i elastycznych reakcji na potrzeby Wykonawcy niosą ze sobą nie lada wyzwanie. Nie można przejść obojętnie nad ogromem pracy i gigantycznym wysiłkiem jaki z pewnością wiąże się realizacją zadania na poziomie europejskim. Do obsługi 100% dostaw na budowę zostanie zaangażowanych ponad 150 samochodów.

Korzyści wynikające z inwestycji to przede wszystkim:

– przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;

– odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;

– skrócenie czasu podróży;

– zapewnienie komfortu jazdy;

– ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;

– przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów;

 

LOKALIZACJA: Województwo Mazowieckie

ZLECENIODAWCA/ZAMAWIAJĄCY: WARBUD S.A.

REALIZACJA: od kwietnia 2020

PRODUKT: ściany oporowe w technologii konstrukcji z gruntu zbrojonego Freyssisol

Możliwość komentowania jest wyłączona.